Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi vill underlätta för det lokala näringslivet

Två personer äter lunch på en uteservering. Foto.

Med anledning av den situation näringslivet ställs inför på grund av coronaviruset vill vi att de lokala företagen ska känna stöd.

Vi vill med dessa åtgärder bidra med lättnader för våra företag, underlätta och säkerställa det vi som kommun har möjlighet och kan påverka i den ekonomiska situation våra företag kan ställas inför.

Uppvidinge kommun har till följd av detta tagit följande beslut om möjliga åtgärder och lättnader för våra företag i kommunen, och i första hand till företag med säte i Uppvidinge kommun.

  • På förfrågan kan företag få anstånd med betalning på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, renhållning, tillstånd och tillsyn samt bygglov i upp till 3 månader. Detta gäller fakturor från Uppvidinge kommun.
  • På förfrågan kan företag få anstånd i upp till 3 månader för hyra i lokaler för företag där Uppvidinge kommun är hyresvärd.
  • Efter beviljat anstånd i 3 månader finns möjlighet till förlängning. Detta förutsätter en ny förfrågan varvid vi fattar beslut efter en förnyad bedömning av läget.
  • Uppvidinge kommun ger näringslivsutvecklaren i uppdrag att hjälpa företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men även för att informera om de förslag som riksdag och regering beslutar om med anledning av den rådande situationen.
  • I samband med att ärenden skickas till inkasso gör vi en genomgång av vilka företag detta eventuellt kan omfatta och gör då en bedömning av om vi ska pausa ärenden tillsvidare.
  • Om leverantörer hör av sig med förfrågan om kortare betalningstid kommer vi att ställa oss positiva till detta.

Så här gör du för att söka anstånd på fakturor

När det gäller vatten, avlopp och renhållningsfakturor, skicka e-post till tekniska.avdelningen@uppvidinge.se. Kom ihåg att ange fakturanummer.

Övriga fakturor, skicka e-post till ekonomi@uppvidinge.se. Kom ihåg att ange fakturanummer.

Vill du ansöka om kortare betalningstid för leverantörsfaktura ställd till Uppvidinge kommun, skicka e-post till ekonomi@uppvidinge.se. Kom ihåg att ange fakturanummer.

Läs mer på Verksamt.se och Krisinformation.se

På webbplatsen Verksamt.se kan du få en snabb överblick över hur du som företagare påverkas och vilka insatser som görs från myndigheterna för att underlätta för ditt företag:

Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas samlade information om coronaviruset.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ni alltid välkomna att kontakta oss.

Uppvidinge kommun
Kommunstyrelsens ordförande
Niklas Jonsson

Lyssna