Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fortsatt utveckling av uppvidinge.se

I slutet av 2018 lanserade vi nya uppvidinge.se. Under 2019 fortsätter vi löpande att utveckla vår webbplats.

I ett led att bli ännu bättre fick våra webbesökare svara på en enkät under juni månad. Frågorna handlade om service, innehåll, tillgänglighet och sökbarhet.

- När vi gjorde en liknande undersökning 2018 innan vi gjorde om webbplatsen fick vi in väldigt många svar och kunde använda dem som grund i arbetet. Den här gången var det färre som svarade, 40 personer, och det var få som gav input som konkret kan användas i vårt utvecklingsarbete. Men vi kan i alla fall utläsa att det är väldigt viktigt att vi fortsätter jobba med sökbarheten, säger Anna Tigerström, kommunikationsansvarig.

Sökbarhet i fokus

Den enkätfråga som får lägst betyg i undersökningen är "Det är lätt att hitta det jag söker på uppvidinge.se". Ett stort problem har varit att en del sökmotorer, bland annat Google, i vissa fall har länkat till den gamla sidan som inte längre finns.

- Vi har gjort vad vi har kunnat för att länkningen ska fungera men har delvis varit i händerna på de stora sökmotorerna. Nu har det gått ytterligare en tid och jag upplever att problemet nästan är borta. Dock är det viktigt att vi även själva varje dag jobbar med sökbarheten på vår egen sida. Det är stora mängder information som finns där och allt kan inte synas på startsidan. Därför måste det vara lätt att söka fram det man letar efter, konstaterar Anna Tigerström.

Nöjda med information, service och tillgänglighet

De flesta som svarade på enkäten tycker att tillgängligheten är god och att den information och service de behöver finns på uppvidinge.se. Dock har det kommit synpunkter på att det inte går att göra ansökningar och fylla i blanketter via webben.

- Vi har sedan juli en ny e-tjänstportal. Där kommer vi att utveckla e-tjänster som kan användas ihop med mobilt bank id. Det här kommer vi att göra successivt och det kommer fortfarande finnas möjlighet att använda sig av blanketter. Men det är väldigt viktigt att vi blir mer digitala, vilket också ökar tillgängligheten för våra invånare, säger Anna Tigerström.

Hör av dig med synpunkter

Utvecklingen av uppvidinge.se pågår ständigt. Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig till anna.johansson-tigerstrom@uppvidinge.se.

Lyssna