Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medborgarlöften med fokus på trygghet och förebyggande åtgärder

Representanter för Polisen och Uppvidinge kommun skriver under medborgarlöften. Foto.

Polisen och Uppvidinge kommun har undertecknat medborgarlöften för 2019-2020. Fokus är trygghet, säkerhet och förebyggande åtgärder.

Lotta Petersson, tillförordnad chef för Lokalpolisområde Nybro och Niklas Jonsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge kommun, undertecknade torsdagen den 20 juni de medborgarlöften som gäller för 2019 och 2020.

Trygghet och förebyggande åtgärder prioriteras

Det är framförallt två områden som kommer att prioriteras:

 • Invånarnas trygghet och säkerhet med fokus på offentliga miljöer.
 • ANDTS-situationen bland högstadie- och gymnasieelever samt unga vuxna (förkortningen ANDTS används av myndigheter som arbetar folkhälsofrämjande och förebyggande vad
  gäller alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar).

Det här ska Polisen och kommunen åstadkomma tillsammans:

 • Öka invånarnas trygghetskänsla genom aktiv närvaro på platser som
  upplevs otrygga.
 • Kartlägga och agera mot oro över ANDTS-situationen bland elever.
 • Kommunicera trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

- Vi ser många fördelar med att ha ett bra samarbetsklimat mellan kommun och polis. Det underlättar för vårt arbete att skapa trygghet och minska oron, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson och tillägger:

- Invånarna i Uppvidinge känner sig relativt trygga men det kan alltid bli bättre.

Trygghetsmätningen lyfter fram fem områden

Valet av medborgarlöften grundar sig bland annat på den årliga trygghetsmätningen som Polisen och kommunen gör. Mätningen har visat på ett lågt problemindex. Slutsatserna är att det är en relativt låg risk för invånarna att utsättas för brott. I Uppvidinge kommun är det fem problem som återkommande utmärker sig:

 • Bilister kör för fort
 • Buskörning med moped
 • Oro för inbrott
 • Upplevd låg polisnärvaro
 • Oro över ANDTS-situationen bland ungdomar

Lotta Petersson, tillförordnad chef för Lokalpolisområde Nybro, dit Uppvidinge hör, säger att det är viktigt att åtgärderna är anpassade efter behoven hos invånarna.

- Vi vill vara lyhörda, förstå orsaker och vidta rätt åtgärder. Vi måste lära och tänka nytt, säger Lotta Petersson.

Arbetet följs upp i det lokala brottsförebyggande rådet

Under 2019 och 2020 kommer Uppvidinge kommun och Polisen att planera in ett antal konkreta åtgärder och aktiviteter som handlar bland annat om trafiksäkerhet, ökad trygghet i offentliga miljöer och minskad tillgång och tidig upptäckt av alkohol- och narkotikaanvändning.

Medborgarlöftet är ett åtagande om kontinuerlig samverkan för tryggare och säkrare offentlig miljö. Uppföljning sker vid det lokala brottsförebyggande rådets avslutande möten 2019 och 2020.

Lyssna