Feriepraktik

Gräs med dagg. Foto Jonas Weckschmied

Uppvidinge kommun erbjuder feriepraktik till ungdomar i kommunen under sommaren. Genom feriepraktiken hoppas vi att du får en inblick i arbetslivet och att praktiken kanske kan hjälpa dig när du ska välja yrke i framtiden.

För dig som vill prova på arbetslivet

Praktikplatserna finns inom den kommunala verksamheten och hos föreningar. Under praktiken kommer du inte att ersätta ordinarie personal som under ett sommarjobb utan får en egen handledare som vägleder dig under praktiktiden.

Hur ansöker jag?

Du ansöker genom att skicka in dina uppgifter till oss. Ansökan för 2023 stängde den 20 mars. I formuläret får du ange önskemål kring period, arbetsuppgifter och på vilken ort i kommunen du vill praktisera. Vi försöker att i möjligaste mån tillgodose dina önskemål. Ansök så tidigt som möjligt! Vi återkommer under vintern/våren 2024 med information om feriepraktik 2024.

Vem kan söka feriepraktik?

Du som gått ut årskurs 9 och du som har gått ut årskurs 1 eller 2 på gymnasiet kan ansöka om en feriepraktik genom kommunen. Du måste vara folkbokförd i Uppvidinge kommun. Tänk på vilken period du ansöker så du inte samtidigt ska gå i sommarskola.

Hur lång är praktiken?

Praktiken är vanligtvis två veckor och omfattar 80 timmars arbete. Du kommer överens med din handledare om vilka arbetstider du har men grunden är att man har åtta timmars arbetstid per dag. Under sommaren 2023 pågår feriepraktiken mellan vecka 25 och vecka 30. Perioderna som gäller är vecka 25-26, vecka 27-28 och vecka 29-30.

Är alla garanterade en praktikplats?

Alla som söker i tid kommer att bli erbjudna en plats. Tänk på att ju fler val av perioder som du gör desto större chans är det att du får en feriepraktikplats på din ort.

Kan jag byta arbetsplats eller period?

Nej, i regel kan du inte byta arbetsplats eller period för din praktik. I största möjliga mån försöker vi tillgodose dina önskemål men vi har inte möjlighet att erbjuda dig en annan plats eller period när alla platser är fördelade.

Vad får jag för lön?

Ersättningen för feriepraktiken under sommaren 2023 är 72 kronor i timmen. Lönen utbetalas månaden efter utfört arbete och som allra tidigast den 25 augusti. Beroende på när du arbetat blir utbetalning i slutet av augusti eller september.

När får jag besked om praktikplats?

Du kommer att få besked angående feriepraktiken i april. Beskedet kommer du att kunna se i verktyget Varbi där du skickade in ansökan. Var noga med att komma ihåg din inloggning. I maj kommer du som har fått en praktikplats kallas till ett informationsmöte.

Lyssna