Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor

Färdtjänsten är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Färdtjänsthandläggningen för Uppvidinge kommun sköts av Region Kronoberg. Detta innebär att handläggning och beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst görs av Länstrafiken Kronoberg. Det är Serviceresor inom Länstrafiken Kronoberg som samordnar färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Färdtjänst

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik. Rätt till färdtjänst har den som på grund av varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Funktionsnedsättningen ska beräknas bestå i minst tre månader, annars räknas den som tillfällig och berättigar inte till färdtjänst.

Riksfärdtjänst

Vid längre resa kan du ansöka om riksfärdtjänst när funktionsnedsättningen medför särskilda kostnader för att kunna genomföra resan.

Sjukresor

Det är Serviceresor inom Länstrafiken Kronoberg som samordnar sjukresor. Behöver du boka sjukresa för besök på Region Kronobergs vårdinrättningar i länet, eller hos privata vårdgivare som har avtal med Region Kronoberg, gör du det via Serviceresor.

Kompletteringstrafik

Kompletteringstrafik är till för dig som har långt till bussen och är en komplettering till den ordinarie linjetrafiken.

Länstrafiken Kronobergs information om kompletteringstrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna