Särskild skolskjuts

Särskild skolskjuts är benämning på skolskjuts som erbjuds elever som går på anpassad grundskola i kommunen. Särskild skolskjuts innebär att elever skjutsas från bostadsadressen till sin hänvisningsskola.

De som blir beviljad särskild skolskjuts åker huvudsakligen i kommunens upphandlade skolfordon. Under specifika förhållande kan skolskjuts erbjudas med allmän kollektivtrafik. Avgångstiderna är anpassade efter skoldagens start. Hemresor sker i samband med skoldagens slut, vanligtvis 10 till 15 minuter efter sista lektionens slut. I Uppvidinge kommun har vi en anpassad grundskola och den är belägen i Lenhovda.

Skjuts som gäller elever på anpassad grundskola styrs av skollagen 11 kap. 31§:

”Elever i anpassad grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutnings med elevens hem till den plats där utbildnings bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet”

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den som kommunen annars skulle placerat dem eller som går i annan kommuns anpassad grundskola med stöd av 25 eller 26 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Skollagen 2010-800 11 kap. 31§

Ansökan om särskild skolskjuts görs via kommunens e-tjänst

Lyssna