Markfrågor

Kommunstyrelsen förhandlar och upprättar avtal avseende köp och försäljning av mark, servitut och nyttjanderätter.

Frågor som rör din fastighet besvaras av byggnadsinspektören på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Mer information om mark, tomter och lokaler finns under rubriken Näringsliv och arbete:

Mark och lokaler

Lyssna