Vad kostar det?

Kommunfullmäktige fastställer de taxor och avgifter som gäller inom Omsorgen. Avgiften grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får.

En beräkning görs av hur just din avgift blir. Läs mer om hur beräkningen går till i broschyren om Taxor och avgifter.

Taxor och avgifter Pdf, 137.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Minimibelopp

När avgiften beräknas tas hänsyn till dina personliga behov genom så kallat minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid, hygien och förbrukningsvaror, dagstidningar, telefon, TV-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring och hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd finns vilket innebär ett högsta belopp som får tas ut för service och omvårdnad, telefonservice, trygghetslarm och kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende. I särskilt boende och korttidsboende gäller också högkostnadsskydd för service och omvårdnad. Beloppet är knutet till prisbasbeloppet.

Betala via autogiro eller e-faktura

Det finns möjlighet för dig att betala din faktura via autogiro, ansökningsblankett finns via länk nedan. Om du har frågor om avgifter kan du kontakta avgiftshandläggare.

Det finns även möjlighet att få din faktura som e-faktura. För mer information kan du kontakta ekonomiavdelningen.

Lyssna