Tidigare pristagare och stipendiater

2017 års pristagare

Kulturpris 2017: Charlott Åberg

Kulturstipendium 2017: David Ernstig

Fritidspris 2017: Urban Calmius

Fritidsstipendium 2017: Wilma Förster

Kulturlandskapspris 2017: Martin Gillsjö

Byggnadsvårdspris 2017: Martin Gillsjö

2016 års pristagare

Kulturpris 2016: Christina Holmström och Bo Arvidsson

Kulturstipendium 2016: Rasmus Richter Kristensen

Fritidspris 2016: Margaretha Furuholm

Fritidsstipendium 2016: Albin Andersson och Amanda Åkerblom

Kulturlandskapspris 2016: Kjell Woentin

Byggnadsvårdspris 2016: Leif Lindvall