Mötesplatsen

På Mötesplatsen i Åseda får nyanlända eller egenbosatta personer hjälp, stöd och gemenskap. Mötesplatsen är en kommunal verksamhet som drivs av etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen.

Mötesplatsen i Åseda erbjuder hjälp med myndighetskontakter och vardagliga frågor. Vi vill
att de som besöker oss kommer ut i samhället och blir egenförsörjande så snabbt som möjligt.

Mötesplatsen kan bland annat hjälpa till med att ge stöd till nyanlända som är folkbokförda i kommunen inför skolstart, vi kan ordna utbildningar, stöd och motiverande samtal eller kurser om det svenska samhället. Vi ordnar även aktiviteter, datakurser, föreläsningar med mera.

Tanken är att Mötesplatsen ska komplettera och fylla glappet i etableringsprocessen.

Öppettider: måndagar 13.00-16.00, tisdagar och torsdagar 09.00-12.00.

Besöksadress: Olofsgatan 8, Åseda