Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna är mötesplatser för ungdomar från högstadiet och uppåt i åldrarna. Fritidgårdarna drivs av föreningar och föräldrar i samverkan.

Uppvidinge kommun stödjer verksamheten genom bidrag men också genom verksamhetsanpassat stöd i form av utbytesträffar och utbildningar.

Fritidsgården i Åseda

Plats: Svenska kyrkans församlingshem
Öppen: fredagskvällar under vår- och höstterminerna
Drivs av föreningen och föräldrar.

Lyssna