Barn- och ungdomskultur

Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har i sina mål prioriterat barn och ungdomar.

Kommunen anslår årligen en summa pengar för inköp av professionell kultur att visa i skola/förskola. Målet är att erbjuda alla barn/elever från 4 år till och med årskurs 3 att uppleva scenkonst, två gånger per läsår och årskurs 4-9 en gång per läsår.

Det finns ett nätverk av kulturombud på de olika skolorna för att bättre kunna förankra kulturen i skolans övriga verksamhet. Nätverket bidrar till att höja kvalitén på kulturutbudet för alla elever i kommunen. Avdelningen för kultur- och fritid samordnar gruppen och håller i ekonomi och arrangemang.

Lyssna