Hyreskostnad och ordningsregler

Kultur- och fritidskontoret ansvarar för bokning av tider i idrottshallarna i Alstermo, Lenhovda och Åseda samt gymnastiksalarna på Nottebäckskolan och Älghultskolan

Kostnad

Alstermo, Lenhovda, Åseda

Hel hall 100 kronor per timme
Halv hall 50 kronor per timme

B-hall i Alstermo och Lenhovda

50 kronor per timme

Hyllorna Åseda

40 kronor per timme

Badmintonbana

40 kronor per timme

Hel hall vid turneringar, läger med mera

725 kronor per dag

Gymnastiksalar Norrhult, Älghult

50 kronor per timme
Omklädningsrum 30 kronor per tillfälle

Ordningsregler - idrottshallar och gymnastiksalar i Uppvidinge kommun

 1. Ordningsregler:
  1. Lokalen hyrs ut för idrott och därmed förenlig verksamhet. Ansvarig ledare ska vara minst 18 år och närvarande under hela hyrestillfället och är personligen ansvarig för att ordningsföreskrifterna följs. Ansvarig ledare ska komma först och gå sist.
  2. Hyresgästen ansvarar för att samtliga dörrar och fönster är stängda och reglade när anläggningen lämnas samt att belysningen är släckt.
  3. I samtliga utrymmen i anläggningen är det rökförbud. Likaså är det förbjudet att införa eller förtära alkoholhaltiga drycker i anläggningen.
  4. Hyresgästen ansvarar själv för de värdeföremål som medförs till anläggningen.
  5. Redskap såsom racketar, bollar med mera, ska hyresgästen själv hålla med. Vid fotbollsspel ska bollar för inomhusspel användas. Övriga redskap och material som används ska vara återställda på sina respektive platser vid uthyrningstidens slut.
  6. Gymnastikskor för innebruk är obligatoriska i hallen.
  7. Hallen ska vara utrymd vid uthyrningstidens slut. Omklädningsrum och tvättrum får användas under skälig tid efter uthyrningstidens slut. Efter varje hyrestillfälle ska hyresgästen se till att anläggningen grovstädas, kranar ska vara stängda i hygienutrymmena och belysningen ska vara släckt.
  8. Skador anmäls snarast till vaktmästare eller till kultur- och fritidsavdelningen. Skador orsakade av oaktsamhet eller slarv ersätts av hyresgästen.
  9. Ansvarig ledare (eller personal) har befogenhet att utvisa obehöriga personer eller de som inte följer ovanstående regler.
  10. Överträdelse mot ordningsföreskrifterna kan medföra att hyresgästen avstängs.
  För de lokaler som kräver en så kallad tagg att låsa upp lokalen med utkvitteras denna mot en avgift.
 2. Ev. avbokning ska ske senast 2 veckor före uthyrning via bokasporthall@uppvidinge.se

Bokar gör du till kultur- och fritidskontoret genom att fylla i formuläret för boknignsförfrågan här på hemsidan. Din bokning är giltig först när du fått bekräftelse om detta.

Bokningsförfrågan bör ske minst en vecka i förväg och vid frågor kontakta oss via e-post bokasporthall@uppvidinge.se eller via telefon 0474-470 00 (växeln).

Lyssna