Datum och tid: 3 december 2020 kl. 19.00-21.00 Plats: Bygdegården i Ösjöbol

INSTÄLLD! Handarbetskväll

Vi träffas och handarbetar, diskuterar olika tekniker inom området. Fika till självkostnadspris.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående covid-19. Vi är i stora lokaler och är högst 15 personer vid varje tillfälle. Handsprit samt tillgång till tvål och vatten finns och skyltning med uppmaning om att hålla avstånd.

Arrangör: Ösjöbol Kultur -och bygdeförening