Datum och tid: 19 september 2020 kl. 14.00-16.00 Plats: Bockaskruvs naturreservat

Upplev våra naturreservat

Vandring i Bockaskruv

Bockaskruv är ett av länets värdefullaste skogsreservat med stort inslag av gamla träd och aspar. Under den cirka 4 kilometer långa vandringen har vi särskilt fokus på betydelsen av död ved och svampar. Var gärna med på vandringen i Våraskruv på förmiddagen.

Samling på naturreservatsparkeringen, 5 kilometer sydöst om Alstermo. Åk mot Fröseke, sväng höger mot Rydefors gamla järnvägsstation och följ sedan den gamla järnvägsbanken till reservatsparkeringen. Kontakt: Tobias Ivarsson 073-079 37 98, tobias.hagtorpet@gmail.com.

Arrangör: Tobias och Jenny Ivarsson på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län