Datum och tid: 2 april 2020 kl. 14.30-16.00 Plats: Equmeniakyrkan Alstermo

INSTÄLLT - Café Torsdag med program

"Ord och ton mellan himmel och jord" med Leif Adolfsson och Jonas Nilsson, Växjö.

Servering.

Arrangör: Equmeniakyrkan Alstermo