Datum och tid: 13 oktober 2019 kl. 10.00-13.00 Plats: Singelstorps fly

Myrens mystik, Singelstorps fly

Gå torrskodd 3 km genom våtmarken fram till en öde ö och en hemlig göl omgiven av trolska tallar. Upplev historia och hör stämningsfulla berättelser. Samling: Reservatets parkering, skyltat från Lenhovdas södra infart.

Kontakt: Ann Sigford, 073-806 34 22.

Praktisk information: Kostnad 100 kr.

Arrangör: Natur- och kulturguider i Glasriket