Datum och tid: 25 maj 2019 kl. 09.00-12.00 Plats: Samling stora parkeringen vid Brorsmåla i reservatet

Vandring i Vithults naturreservat

Vi vandrar under några timmar i Vithults naturreservat som till sin karaktär en blandning av framför allt skog och våtmarker men även betesmark. I reservatet ligger den sedan 1937 skyddade ”Vithults urskog”. Där finns våtmarkerna Träholmasjön, Tängsjön och den nyligen röjda Tängsjö fly.

Ta gärna med fika och om våren blir blöt skodon som tål väta!

Arrangör: Uppvidinge Fågelklubb