Datum och tid: 3 mars 2019 kl. 14.00-16.00 Plats: Bygdegården i Ösjöbol

Semmelkafé i Ösjöbol

Semmelkafé med start kl. 14.00 – en av årets höjdpunkter. Välkomna!

Arrangör: Kultur- och bygdeföreningen i Ösjöbol