Rehabilitering

Distriktsrehab har ansvar för rehabilitering inom hemsjukvården.

Rehabilitering i hemmet kan vara ett alternativ för dig som:

  • Nyligen har kommit hem från sjukhuset.
  • Behöver stöd med fortsatt träning i hemmet efter rehabilitering på sjukhus.
  • Har varit sjuk länge och vill komma igång igen.
  • Känner att krafterna börjar avta och upplever osäkerhet när du utför vardagliga aktiviteter.
  • Vårdas av en anhörig - både du och din anhörig kan behöva råd och stöd när det gäller träning, arbetssätt och andra åtgärder som kan underlätta i hemmet.

Distriktsrehab har också nära samarbete med kommunens vårdpersonal. Ett viktigt mål är att förmedla ett rehabiliterande synsätt, det vill säga att vårdtagaren ska få tid och stöd att vara aktiv i olika vardagssituationer.

Vanliga insatser är utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel, målinriktad träning i vardagssituationer samt bostadsanpassning. Mer information finns på vår sida om hjälpmedel och bostadsanpassning:

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Lyssna