Nödvändig tandvård

Insatserna ska ges till personer med ett stort omvårdnadsbehov och till personer som har LSS-insatser.

För att du ska få del av dessa förmåner ska någon skriva ett intyg som skickas in till Region Kronoberg som svarar för insatsen.

Nödvändig tandvård består av:

  • årlig munhälsobedömning
  • intyg om nödvändig tandvård

Behöriga att skriva intyg är vissa av kommunens sjuksköterskor och LSS-handläggaren.

Mer information om tandvårdsstöd hittar du på Region Kronobergs webbplats. Länk dit finns under Länkar längre ner på sidan.

Lyssna