Vilket stöd kan man få?

Du som är nyanländ i kommunen kan få hjälp med information och kontakt med olika myndigheter.

För dig som är nyanländ i kommunen eller saknar arbete kan du vända dig till etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen. Där finns personal som arbetar med att hjälpa och stötta nyanlända barn, ungdomar och vuxna samt asylsökande. Vi samarbetar även med Arbetsförmedlingen, Uppvidinge lärcenter och andra verksamheter med insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Bosättning och mottagning av nyanlända

Migrationsverket anvisar personer och familjer till kommunerna i landet. Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för mottagandet i Uppvidinge kommun. Utöver detta bosätter sig personer och familjer på egen hand i kommunen.

Uppjobb – för den som är utanför arbetsmarknaden

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen har insatser för många som står långt från arbetsmarknaden. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen och Individ- och familjeomsorgen (IFO) kan individer få hjälp att träna och utveckla sin arbetsförmåga. Avdelningen har olika insatser som anpassas för varje individs särskilda behov, ofta i kombination med studier på Uppvidinge lärcenter eller SFI.

Mötesplatsen

På Mötesplatsen i Åseda får nyanlända eller egenbosatta personer hjälp, stöd och gemenskap. Mötesplatsen är en kommunal verksamhet som drivs av etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen i Uppvidinge kommun.

Idén att starta en mötesplats för nyanlända och egenbosatta personer kommer från att nyanlända behöver få extra hjälp med myndighetskontakter. Eftersom varken Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan har lokala kontor i kommunen behövs detta stöd.

Mötesplatsen i Åseda erbjuder nedanstående hjälp och stöd:

  • Information.
  • Vi hjälper till med myndighetskontakter och tar hand om vardagliga frågor.
  • Anmälan om försäkringstillhörighet till Försäkringskassan.
  • Anmälan till Skatteverket.
  • Anmälan till SFI, skola och samhällsorientering.
  • Ansökan om hemutrustningslån från CSN.
  • Skicka examensbevis till Universitet- och högskolerådet för validering och bedömning av utländsk utbildning.
  • Vi ordnar även aktiviteter, datakurser, föreläsningar och med mera.

Vi vill att de som besöker oss kommer ut i samhället och blir egenförsörjande så snabbt som möjligt. Mötesplatsen kan bland annat hjälpa till med att ge stöd till nyanlända som är folkbokförda i kommunen inför skolstart, ordna utbildningar, stöd och motiverande samtal eller kurser om svenska samhället.

Tanken är att mötesplatsen ska komplettera och fylla glappet i etableringsprocessen.

Behöver du hjälp med ovan är du välkommen att besöka vår Mötesplats i Åseda under våra öppettider.

Lyssna