Vilket stöd kan man få?

Du som är nyanländ i kommunen kan få hjälp med information och kontakt med olika myndigheter.

För dig som är nyanländ i kommunen eller saknar arbete kan du vända dig till etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen. Där finns personal som arbetar med att hjälpa och stötta nyanlända barn, ungdomar och vuxna samt asylsökande. Vi samarbetar även med Arbetsförmedlingen, Uppvidinge lärcenter och andra verksamheter med insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Bosättning och mottagning av nyanlända

Migrationsverket anvisar personer och familjer till kommunerna i landet. Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för mottagandet i Uppvidinge kommun. Utöver detta bosätter sig personer och familjer på egen hand i kommunen.

Uppjobb – för den som är utanför arbetsmarknaden

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen har insatser för många som står långt från arbetsmarknaden. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen och Individ- och familjeomsorgen (IFO) kan individer få hjälp att träna och utveckla sin arbetsförmåga. Avdelningen har olika insatser som anpassas för varje individs särskilda behov, ofta i kombination med studier på Uppvidinge lärcenter eller SFI.

Kontakta oss på etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen

I första hand tar du kontakt med oss på telefon. Ring via växeln, 0474-470 00.

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen har i första hand ett uppdrag att vara en samordnande verksamhet för det arbetsmarknadsarbete som bedrivs i kommunens verksamheter. Avdelningen har också ett uppdrag att ansvara för det initiala mottagandet av de flyktingar som anvisats kommunen.

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen är en plats för individer att komma vidare till trygg sysselsättning eller anställning. Avdelningen arbetar intensivt med arbetsmarknadsfrågor genom att exempelvis förmedla och skapa praktikplatser och anställningar, samverka med andra aktörer internt och externt för att möjliggöra för varje invånare i Uppvidinge kommun att närma sig självförsörjning.

Lyssna