Samhällsorientering

Samhällsorientering är en gratis kurs om det svenska samhället för dig som är med i etableringsprogrammet i Arbetsförmedlingens regi eller är anhöriginvandrare. Det är en rättighet för dig att få samhällsorientering.

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta din etablering i arbets- och samhällslivet. Målen är att du utvecklar kunskap om grundläggande värderingar, samhällsorganisation och praktiskt vardagsliv.

Kursen ges på ditt modersmål eller på det språk du behärskar bäst.

Kursinnehåll

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Kursen omfattar totalt 100 timmar. Upplägget är varierat och innefattar föreläsningar, diskussionspass, gästföreläsare och studiebesök. Din aktiva medverkan är viktig och dialogen är i fokus.

Klicka på knappen här nedanför för att anmäla dig till kursen i samhällsorientering.

Lyssna