Tillfällig plats och växelvård

När behov av hjälp och stöd inte kan tillgodoses i det egna hemmet genom till exempel hemtjänst eller hemsjukvård kan du ansöka om tillfällig plats.

Det kan vara när du har vistats på sjukhus och efter utskrivning behöver en viss tid av återhämtning eller rehabilitering innan hemgång till den egna bostaden är möjlig. I de flesta fall är det bästa är att prova att åka direkt hem och då få extra hjälpinsatser.

Tillfälligt boende kan också användas med andra syften så som att utreda behov av särskilt boende eller som en trygghetsplats om en närstående som vårdat en anhörig i hemmet blivit akut sjuk. Avlastning för anhöriga kan ske genom tillfällig plats eller planerad växelvård.

Kommunen erbjuder tillfälliga platser på Lingården i Lenhovda.

Kostnad för vistelsen

Taxor och avgifter inom omsorgen Öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare.

Lyssna