Personlig assistent

Personlig assistent är en insats som är avsedd för dig med mycket omfattande funktionsnedsättning och som behöver mycket stöd och hjälp för att klara de grundläggande behoven i ditt dagliga liv.

Har du behov av hjälp 20 timmar i veckan eller mindre ansöker du hos LSS-handläggaren i kommunen. Behöver du hjälp mer än 20 timmar i veckan ansöker du om personlig assistans hos Försäkringskassan.

Det finns möjlighet att få assistans av kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare. Ett annat alternativ är att vända sig till privat assistansbolag, kooperativ eller annan utförare.

Lyssna