Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som både barn och vuxna kan ansöka om.

Korttidsboende för barn och ungdomar

I Uppvidinge kommun finns korttidsboendet Videbo som tar emot barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Videbo ligger i Lenhovda med närhet till kommunens särskola.

Barnen kommer till Videbo för att de behöver och mår bra av ombyte samt för att avlasta föräldrarna. Oftast är insatsen planerad och regelbundet återkommande. Insatsen söks via LSS-handläggaren.

Insatsen korttidsvistelse kan för barn och ungdomar även verkställas i en stödfamilj. Barnet/ungdomen får vara delaktig i val av stödfamilj tillsammans med föräldrar och ansvarig chef.

Korttidsboende för vuxna

I Uppvidinge kommun har vi en korttidslägenhet i en av våra gruppbostäder i Lenhovda. Här kan vi erbjuda personal dygnet runt, en social samvaro med andra boende och möjlighet till aktiviteter. Oftast är insatsen planerad och regelbundet återkommande och du ansöker via LSS-handläggare.

Lyssna