Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Barn och ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning kan få tillsyn i anslutning till skoldagen och på skollov.

Korttidstillsyn är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för barn och ungdomar över 12 år som går i skola och behöver tillsyn efter skoldagen eller på skollov. Insatsen kan verkställas på kommunens korttidsboende för barn och unga, Videbo.

Kontakta områdeschef eller LSS-handläggare för att få mer information och hjälp att ansöka.

Lyssna