Bostad med särskild service

I vår kommun finns gruppbostäder och servicebostad för personer med funktionsnedsättning.

Gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning

För personer med funktionsnedsättning finns idag fyra gruppboenden i kommunen.

Servicebostäder för personer med funktionsnedsättning

För personer med funktionsnedsättning finns idag en servicebostad.

Alla lägenheter är fullvärdiga. Samtliga är placerade i Lenhovda. Om du vill veta mer kan du vända dig till enhetschefen för boendena eller till LSS-handläggaren.

Lyssna