Socialjour

Behöver du akut social hjälp som inte kan vänta till närmaste vardag ringer du till SOS 112 som kopplar dig vidare till kommunens socialjour. Hit kan du bland annat vända dig med anmälningar om barn som far illa eller gällande personer med missbruksproblem som inte kan ta hand om sig själva.

Vid behov av akut social hjälp på kontorstid, vardagar måndag till torsdag klockan 08.00-16.00 och fredagar klockan 08.00-15.00, ring via kommunens växel 0474-470 00 för att få hjälp, råd och stöd som handlar om:

  • Barn, ungdom och familj
  • Ekonomi
  • Problem som rör alkohol och narkotika
Lyssna