Krisstöd

Krisstöd, psykiskt och socialt omhändertagande, organiseras av kommunen och aktiveras vid en extraordinär händelse eller kris.

Personer som bor eller vistas i kommunen kan få detta stöd. Om en extraordinär händelse inträffar ska Uppvidinge kommuns krisledning samverka med krisstödsgruppen. Den främsta uppgiften är att ta hand om oskadda och oroliga anhöriga i ett akut läge. Händelsens omfattning och slag avgör insatsens utformning. Krisstödet aktiveras genom SOS Alarm, räddningstjänst och/eller genom kommunens krisledning.

Lyssna