Eldningsförbud upphävt

Länsstyrelsen bedömer i samråd med länets räddningstjänster och utifrån rådande och prognostiserade väderleksförhållanden att eldningsförbudet i länet som beslutades den 22 maj bör upphävas.

Detta beslut gäller från och med den 11 juni 2024 kl 16.00

 

Lyssna