Störning av dricksvattenleverans

I samband med förnyelse av vattenledningar i Lindshammar kan störningar förekomma av dricksvattenleveransen vardagar mellan 07:00 och 16:00.

Störningarna kan bestå i helt avbrott, lägre tryck och missfärgningar. Spola upp vatten i god tid så att ni klarar er under tiden vattnet är avstängt.

Arbetet är uppdelat i etapper för att minimera störningar av dricksvattenleverans för de boende i Lindshammar.

Etapp 1: Från 26 september till 30 november kan boende längs Bruksvägen, Blåbärsvägen och Smultronvägen 2 påverkas av störningar av dricksvattenleverans.

Etapp 2: Annonseras i brevlåda och på kommunens hemsida två veckor i förväg.

Observera att saneringen kan komma att ta både kortare och längre tid.

Vid frågor kontakta

tekniska.avdelningen@uppvidinge.se

Lyssna