Byte av vatten- och avloppsledningar

Ett byte av vatten- och avloppsledningar och dagvattensystem på Storgatan och Apoteksgatan i Lenhovda kommer att påverka framkomligheten. Arbetet påbörjas under november månad.

Uppvidinge kommuns tekniska avdelning kommer under november månad påbörja en VA-sanering i Lenhovda, på Storgatan och Apoteksgatan ner till riksväg 31. Vi kommer att byta ut vatten- och avloppsledningar i gatan och fram till tomtgränserna. Samtidigt kommer vi även att lägga ett nytt dagvattensystem i gatan.

Under tiden arbetet pågår kommer det att vara svårt att parkera på gatan och trångt att passera.

Berörda fastighetsägare informeras via brev.

/Tekniska avdelningen

Lyssna