Fredagens sophämtningstur försenad

Vår entreprenör Ohlssons meddelar att fredagens sophämtningstur 20 november tyvärr behöver flyttas en dag. Hela turen körs alltså på lördagen den 21 november istället.

Detta gäller bland annat glesbygdsområdena kring Björneke, Herråkra, Bihult, Johanstorp, Vägershult, Östraby med, flera samt enstaka kärl i Lenhovda tätort som återigen får flyttad tur.

Så låt kärlen stå framme och tack för er förståelse!