Röda påsar till restavfall på gång

Vår leverantör av röda påsar har haft problem med produktionen men under vecka 27 och 28 börjar påsarna återigen att levereras till lagret.

Successivt kan då vår renhållningsentreprenör Ohlssons AB börja lämna ut rullar till hushållen via sopturerna samt leverera beställda påsordrar.

Önskas ny påsrulle knyts en påse på handtaget.

Röd påse=restavfall

Grön påse=matavfall.

Låt påsen kvar tills påsrulle lämnats, därefter tar du bort den. Har du ingen påse att knyta på kärlet – lämna en meddelandelapp på kärlet om önskad påsrulle.