Kvarnparken avspärrad under renovering

En grävmaskin som gräver vid Änghultasjön i Klavreström. Foto.

Under tiden renoveringen av dämmet vid Änghultasjön pågår kommer Kvarnparken i Klavreström att vara avspärrad för allmänheten av säkerhetsskäl.

Arbetet med att renovera dämmet kommer att pågå under hela hösten 2019 och en bit in på 2020 och under tiden är arbetsområdet inhängnat och allmänheten har inte tillträde till parken.

När arbetet är avslutat kommer området att återställas och öppnas upp för allmänheten.

/Samhällsserviceförvaltningen