Reparation av Badebodaån

Den 1 april påbörjades reparationsarbetet vis Badebodaån i Åseda. Arbetet kommer att pågår under våren och sommaren och vid enstaka tillfällen kan det vara begränsad framkomlighet vid bron på Olofsgatan.

Måndagen den 1 april påbörjades arbetet med att renovera muren som har rasat i Badebodaån i Åseda. Arbetet med renoveringen kommer att pågå under våren och sommaren. Vid enstaka tillfällen under perioden kommer det att vara begränsad framkomlighet.

Under tiden arbetet pågår kommer det också att finnas färre parkeringsplatser för allmänheten vid Kyrkbacken utanför kommunhuset och kyrkan.

Mer information om arbetet kommer att publiceras löpande på uppvidinge.se.