Beläggning av väg 31

Trafikverket kommer att utföra beläggningsarbete på väg 31 sträckan Lenhovda – Vithult, med en preliminär start onsdag den 11 oktober. Arbetet förväntas pågå i lite mer än en vecka. Trafikpåverkan kommer vara mycket stor längs den aktuella sträckan under denna period.


Lyssna