Information om förbränning av trädgårdsavfall och traditionsbunden eldning

Kommunstyrelsen har nyligen utfärdat en tolkning av lagrummet för förbränning av ris och grenar inom kommunen.

Enligt denna tolkning så gäller följande:

  • Förbränning av trädgårdsavfall på den egna fastigheten: Det är tillåtet att bränna torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering på sin egen tomt så länge det inte råder eldningsförbud eller innebär olägenhet för hälsa eller miljö. Denna praxis regleras inom avfallsföreskrifterna inom kretslopp sydost.
  • Traditionsbunden eldning: Detta inkluderar traditionella eldningsritualer såsom Valborg och Allhelgona. Eldning är tillåten under sådana tillfällen under förutsättning att det inte råder eldningsförbud eller innebär olägenhet för närboende. Denna typ av eldning omfattas inte av avfallsförordningen enligt kommunstyrelsens tolkning och därmed behöver du inte ansöka om dispens hos kommunen. Däremot behöver du informera räddningstjänsten om eldningen och eventuellt söka tillstånd för arrangemang hos polisen.

Bakgrunden till kommunstyrelsens tolkning är att det vid traditionsbunden eldning inte alltid handlar om material som definieras som avfall eller bioavfall. Mot denna bakgrund bedömer kommunstyrelsen att sådan eldning inte bör omfattas av avfallsförordningen.

Kommunen kommer att kontakta de som redan har ansökt om dispens inför Valborg.

Relaterade länkar:

Lyssna