Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skärpt eldningsförbud från fredag 9 juni klockan 08.00

Extremt stor brandrisk i skog och mark. SMHI:s väderleksprognos visar fortsatt torrt väder den kommande tiden.

Länsstyrelsen bedömer därför att riskerna nu är så höga att ett skärpt eldningsförbud i Kronobergs län är nödvändigt. Länets räddningstjänster ställer sig bakom beslutet. Förbudet är en förebyggande åtgärd mot brand.

Vad gäller nu i skog och mark?

Det är förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar eldning, grillning, bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter gräs, ris, grenar etcetera), användning av pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen. Förbudet gäller inte användning av utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg.

Vad gäller inom sammanhållen bebyggelse?

Inom områden med sammanhållen bebyggelse är det förbud mot eldning och bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera) i annat syfte än grillning och matlagning. Detta innebär att det till exempel är tillåtet med grillning med kol eller gas på en fastighets tomt.

Följ läget och var försiktig:

  • Håll koll på brandrisken och anpassa dina aktiviteter efter läget.
  • Gör en riskbedömning, särskilt om du arbetar i skog och mark - både under arbetet och efter arbetets slut.
  • Var extra försiktig vid långvarigt torrt väder och vid kraftig vind. Markens växtlighet är mycket lättantändlig.
  • Var alltid uppmärksam och ta gärna reda på mer, se länkar nedan.
  • Räddningstjänsten kan polisanmäla den som bryter mot eldningsförbudet.

SMHI:s brandriskprognoser

Läs mer om SMHI:s brandriskprognoser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se om gräs- och skogsbrand, även till fastighetsägare

Läs mer på krisinformation.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen om eldningsförbud

Läs mer om eldningsförbudet på Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna