Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Byte till digitala fjärravlästa vattenmätare

En vattenkran i ett kök. Foto.

Med start under hösten 2023 kommer Uppvidinge kommun att påbörja arbetet med byte till fjärravlästa vattenmätare.

Byte av samtliga analoga vattenmätare kommer att pågå under en treårsperiod. Tekniska avdelningen tar hjälp av lokala VVS-företag för att byta ut vattenmätarna. Vi kommer att börja i Lenhovda tätort och berörda kommer att få ett mer specificerat informationsbrev.

Varför fjärravläsning?

Fjärravläsningen innebär fler fördelar för alla inom VA-kollektivet:

  • Idag har kommunen problem med att få in alla mätarställningar trots de årliga utskicken av självavläsningskort. Avläsningarna kommer att ske med installerade antenner i de flesta delar av kommunen. Vissa insamlingar kan ske med ”drive-by”. Detta innebär att vi åker förbi med bil i närheten och samlar in mätvärdena från mätarna via radio. Med denna automatik kommer självavläsningskorten helt fasas ut och du som kund slipper komma ihåg att lämna in vattenmätaravläsningar. Avläsningar i samband med ägarbyten måste fortsatt anmälas.
  • Fjärravlästa mätare gör det också möjligt för oss och fastighetsägare att snabbare upptäcka avvikelser i vattenförbrukningen.
  • Vi kan lättare få indikering på eventuella läckor, vilket innebär färre driftstörningar och lägre kostnader.
  • Vattenförbrukningen får en bättre uppföljning och vi får ett säkrare underlag för vår debitering.
  • De nya vattenmätarna har även inbyggda varningar, som till exempel: torrlagd mätare, returflöde, läckage, spricka, manipulering av mätare, låg/hög temperatur, lågt batteri maxflöde för mätartyp.
  • Fastighetsägaren är skyldig att ha konsol och godkända avstängningsventiler. Detta innebär bättre försäkringsskydd för att snabbt kunna stänga av vid driftstörning så som vattenläckage, mätarbyte osv. Informationsbrevet berättar mer om detta och kring kraven på tillgänglighet av mätarplats.

Abonnenterna får vända sig till valfri VVS-firma för tips, råd och beställning. Vi skulle uppskatta att ni som inte tillhör område Lenhovda avvaktar med detta då fokus behöver vara Lenhovda inledningsvis.

Godkänd konsol

Mätaren monteras i horisontell, förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

Ritning över en godkänd konsol.

Ritning över en godkänd konsol.

Exempel på förbjuden ventil

LK580 och 581, kallas ofta ”champagneventil” då de smäller och vattnet sprutar med högt tryck om de går sönder.

Exempel på ej godkänd ventil. Fotomontage.

Exempel på ej godkänd ventil.

Lyssna