Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län från klockan 08.00 fredagen den 12 maj och tills vidare.

SMHI:s vädervarningar och brandriskprognos visar på hög brandrisk i Kronobergs län.

Eldningsförbudet innebär att eldning och grillning i skog och mark inte är tillåten utanför sammanhållen bebyggelse på annat än fasta grillplatser. Eldningsförbudet hindrar inte grillning i till exempel vanliga trädgårdsgrillar på egen tomt.

Eldningsförbudet innebär

I skog och mark är det förbjudet att:

  • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen på annat än fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

I skog och mark är det tillåtet att:

  • grilla och laga mat vid fasta grillplatser. En fast grillplats är utformad så att faran för antändning och spridning är låg.
  • förbränna gas och vätskeformiga bränslen i syfte att laga mat, förutsatt att dessa är placerade så att fara för antändning och spridning är låg (exempel friluftskök).
  • använda engångsgrillar på fast grillplats.

I sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att:

  • grillla och elda.
  • grilla och elda på en fastighetstomt. En fastighetstomt kan vara till exempel en trägårdstomt, innergårdar och gårdar till flerbostadshus.
  • använda engångsgrillar.

Du kan följa brandrisken via appen Brandrisk ute eller på SMHI:s webbplats:

SMHI.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om eldningsförbud finns på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats:

Länsstyrelsen Kronoberg - Aktuella eldningsförbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna