Extrainsatt Kommunfullmäktige

Tisdagen den 21 mars hålls ett extrainsatt sammanträde med Kommunfullmäktige. Då behandlas ärendet om nybyggnation av Älghultskolan.

Ärendet Nybyggnation av högstadiets lokaler i Älghult återremitterades av Kommunfullmäktige på det senaste sammanträdet, den 7 mars. På ett extrainsatt Kommunfullmäktige den 21 mars ska ärendet behandlas igen.

Datum och tid: 21 mars klockan 18.30

Plats: Norrhults Folkets hus

Det extrainsatta sammanträdet kommer inte att webbsändas.

Dagordning och kallelse finns att läsa här på vår webbplats:

Kallelse KF 2023-03-21 Pdf, 10.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Lyssna