Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stärkt samarbete mellan kommun och företag i svåra tider

I en tid av varsel på lokala företag och rekryteringsutmaningar för kommunen har samarbetet stärkts för att hålla kvar kompetensen.

Kommunerna i landet har stora utmaningar med att rekrytera personal inom flera yrkesområden, särskilt inom vård och omsorg. Under hösten 2022 har personalsituationen inom framför allt hemtjänsten varit mycket ansträngd inom Uppvidinge kommun.

Samtidigt påverkas många företag av omvärldsläget och flera stora företag i Uppvidinge kommun har tvingats varsla personal under hösten.

Samarbete till nytta för varslade, företagen och kommunen

Mot den här bakgrunden väcktes idén om ett samarbete mellan Uppvidinge kommun och företagen som skulle kunna vara till nytta för kommunen, för företagen och för de anställda som varslats. Sedan mitten av november har Uppvidinge kommuns socialchef Annie-Lie Jarhult och näringslivsutvecklare Magnus Jonsson besökt flera företag som har lagt varsel. Där har de pratat med berörd personal om vilka möjligheter till arbete som finns på kommunen. Vi behöver tänka i nya banor nu, menar Annie-Lie Jarhult:

– Vi berättar vad vi som kommun kan hjälpa till med och vilka tjänster som finns, då en kommun alltid har behov av nya medarbetare. Vi vill skapa möjligheter till samarbete kring uppkomna behov exempelvis nu med de varsel som ligger hos flera företag i vår kommun men även vid goda tider. Vi behöver hjälpas åt mer än vad vi tidigare har gjort. Vår kommun behöver nya medarbetare och nya medborgare och tillsammans kan vi göra det möjligt.

"Vi har kunnat se en viss ljusglimt i ögonen"

Uppvidinge kommun är den största arbetsgivaren i kommunen och har personal inom cirka 150 yrken. Behovet av personal är stort inom framför allt vård och omsorg och inom skola och förskola. På de möten som har varit har den varslade personalen även fått information om vilka utbildningsmöjligheter som finns på Uppvidinge lärcenter.

Magnus Jonssons intryck efter besöken på företagen är att både företagsledningarna och den berörda personalen ser väldigt positivt på det här samarbetet.

– Vi har blivit mycket väl mottagna och vi har kunnat se en viss ljusglimt i ögonen hos de varslade, även om de så klart behöver tid att smälta både situationen och informationen.

Målet är att behålla kompetens i kommunen

Samarbetet mellan kommunen och företagen kommer att fortsätta under 2023. Om fler företag varslar kommer Annie-Lie Jarhult och Magnus Jonsson att ta kontakt även med dem.

– Målet är att behålla kompetens i kommunen. Dels att de som bor här kan fortsätta jobba i sin hemkommun men också att de som pendlar in för arbete ska fortsätta vilja göra det, fast till en annan arbetsgivare, säger Magnus Jonsson.

– Förhoppningen är att detta kan leda till ett stärkt samarbete mellan kommun och företag, både nu och över tid, och att några av de som är varslade väljer att ta ett uppdrag hos oss på Uppvidinge kommun, säger Annie-Lie Jarhult.

Lyssna