Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information om elförbrukning kopplat till ekonomiskt bistånd

En liten modell av ett hus och en person som räknar på miniräknare. Foto.

Vid ansökningar om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten en bedömning om den sökandes elförbrukning är godtagbar utifrån familjens storlek.

Just nu är energisituationen i Sverige kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Tillsammans kan vi, både hushåll och företag, förbättra situationen genom att minska vår elförbrukning.

De höga elpriserna slår hårt mot de som är ekonomiskt utsatta och fler söker ekonomiskt bistånd på grund av kraftigt ökade kostnader för el.

Vid varje ansökan tittar socialtjänsten på den sökandes elförbrukning och bedömer om den är godtagbar utifrån familjens storlek. Endast kostnad för en godtagbar förbrukning beviljas.

Spara energi – tips från Energimyndigheten

Kan du göra något för att minska din elförbrukning? Energimyndigheten ger tips:

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, sent på kvällen och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av apparater och släck lamporna

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Behåll värmen i ditt hus

En villas värmeförluster kan vara stora. Se över tätningslister i fönster och dörrar. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera, byta fönster eller förbättra ventilationen.

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Du kan läsa mer på Energimyndighetens webbplats:

Energimyndigheten – Varje kilowattimme räknas Länk till annan webbplats.

Kontakta energi- och klimatrådgivare

Från och med den 1 januari 2023 kommer Uppvidinge kommun att ha en energi- och klimatrådgivare dit du som invånare kan vända dig för att kostnadsfritt få ihjälp och råd om hur du kan sänka din elförbrukning. Kontaktuppgifter kommer att finnas här på uppvidinge.se från och med den 1 januari 2023.

Lyssna