Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ljusmanifestation mot våld i nära relationer

Scenen i Brunnsparken under ljusmanifestationen. Foto.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Frågan belystes under en ljusmanifestation i Brunnsparken på tisdagskvällen.

Under vecka 47 pågår En vecka fri från våld. Här i Kronobergs län anordnas en mängd olika aktiviteter under veckan.

Under tisdagskvällen anordnade Uppvidinge kommun en ljusmanifestation i Brunnsparken i Åseda. Annie Ingelskog som samordnade ljusmanifestationen berättar att syftet var att belysa hur viktigt det är att vi alla hjälps åt att skapa våldsfria relationer.

– Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som drabbar både kvinnor och män och kan ske i alla typer av relationer. Men kvinnor är de som oftast drabbas av upprepat och mer allvarligt våld och förövaren är oftast en man som kvinnan har en nära relation till. Många barn upplever även de våld i sin familj. Rent statistiskt så har var tredje kvinna i världen någon gång under sin livstid utsatts för fysiskt eller sexuellt våld, säger Annie Ingelskog.

Scenen i Brunnsparken lyste i mörkret

Under manifestationen samlades ett 50-tal personer vid den lilla scenen i Brunnsparken. Det fanns möjlighet att tända ljus och det bjöds på pepparkakor och glögg.

Elever från Åsedaskolan sjöng och kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson och kommunpolis Mats Ljungqvist höll tal om vikten att jobba mot våld i nära relationer.

Kronoberg fritt från våld

En Vecka fri från våld uppmärksammar det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer genom de olika aktiviteter som sker under veckan runt om i landet. I Kronobergs län går veckan under namnet Kronoberg fritt från våld.

- Arbetet mot våld i nära relationer sker varje dag året runt men under en vecka fri från våld, som varje år infaller i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november, uppmärksammar vi det extra, berättar Annie Ingelskog.

Under hela vecka 47 pågår aktiviteter runt om i länet. Mer om En vecka fri från våld och hela programmet finns att läsa i en separat artikel:

Uppvidinge.se - Delta i en vecka fri från våld

Lyssna