Två klassrum på Älghultskolan stängs

Älghultskolan. Foto.

På grund av förhöjd radonhalt stängs två klassrum på Älghultskolan tillfälligt för elever och personal.

Uppdaterad 2022-09-23

Uppvidinge kommun och Uppvidingehus har genomfört mätningar av radonhalten i kommunens lokaler. På Älghultskolan är radonhalten förhöjd i två klassrum. Skolan har tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att de två klassrummen inte kommer att användas för undervisning under en period tills problemet är åtgärdat. Lektionerna flyttas under tiden till andra lokaler.

Även i fritidshemmets lokal på skolan har ett förhöjt värde uppmätts. Därför flyttas fritidsverksamheten till ett annat utrymme under tiden utredning pågår.

Ett externt företag kommer nu att göra en analys och utreda orsaken till den förhöjda radonhalten. Under 5-7 dagar kommer även en kompletterande radonmätning att göras. Den tidigare mätningen genomfördes över lång tid där mätinstrumenten var aktiva dygnet runt. Den nya mätningen gör på dagtid, när ventilationen är igång för fullt.

När analysen och mätningen är klar tas beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.

Vi kommer att uppdatera den här artikeln när vi har ny information.

Lyssna