Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information kring Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet

pensionärer samtalar

Till följd av sammanslagningen av Kommunala pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet görs nu en översyn av fördelningen av platser.

Kommunala pensionärsråden, KPR, och Tillgänglighetsrådet har slagits samman och bildar nu Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet, KPT.

Till följd av sammanslagningen önskar vi nu få in hur många medlemmar som respektive lokalförening har som är intresserad av att delta i rådet. Detta behövs för att vi ska kunna göra en översyn av fördelningen av platser inom KPT inför den nya mandatperioden.

Sänd listorna senast den 10 oktober till:
Förvaltningssekreterare
Socialförvaltningen
Box 59
364 21 Åseda

Det går även bra att lämna in listorna i receptionen på kommunhuset i Åseda eller i receptionen på socialförvaltningens kontor i Lenhovda.

Utdrag ur KPT:s reglemente:

Riksorganisationer för pensionärer och tillgänglighetsorganisationer som genom sin lokalförening eller distriktsförening bedriver organiserad verksamhet inom kommunen ska ges möjlighet efter beslut i socialnämnden att vara representerade i rådet. Rådets ledamöter och ersättare ska vara folkbokförda i Uppvidinge kommun.

Socialnämnden fastställer rådets sammansättning och de antal ledamöter och ersättare som ska ingå i rådet. Antalet ledamöter från respektive pensionärs- och tillgänglighetsorganisation bestäms med hänsyn till antalet medlemmar i respektive lokal organisation.

Lyssna