Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ja till ny förskola i Norrhult

Kommunfullmäktige beslutade på tisdagen att en ny förskola ska byggas i Norrhult.

Förskolan Svalan i Norrhult, som ligger i anslutning till Nottebäckskolan, är trångbodd och sedan våren 2021 har en del av förskoleverksamheten varit placerad i Solgårdens lokaler.

Nu har Kommunfullmäktige gett klartecken att en ny förskola ska byggas i Norrhult. 55 miljoner kronor ska avsättas i investeringsbudget för nybygget.

‑ Jag är väldigt glad att vi nu äntligen har tagit beslut om att bygga en ny förskola i Norrhult. Våra barn och den personal som ska att arbeta där kommer att få en mycket bra miljö att vistas i varje dag. Beslutet visar på en riktning och en tro på framtiden. Barnen i vår kommun ska kunna utvecklas i miljöer som är anpassade utifrån dagens och morgondagens behov. Det här är mycket viktigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla våra samhällen i Uppvidinge kommun, säger Niklas Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya förskolan kommer att byggas nordväst om skolan, på grönområdet vid korsningen Odengatan-Klavrevägen. Planen är att bygget ska påbörjas så fort som möjligt och att förskolan ska stå klar under våren eller sommaren 2024.

Kommunfullmäktige hade även uppe frågan om att bygga en ny grundsärskola i Åseda. Det beslutet sköts upp genom en så kallas minoritetsåterremiss och kommer att tas upp vid ett senare tillfälle.

Lyssna